shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0455.718.965
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 augustus 1995
Begindatum:22 augustus 1995
Naam:DE KORTRIJKSE FIDUCIAIRE
Naam in het Nederlands, sinds 22 augustus 1995
Afkorting: DKF FIDUCIAIRE
Naam in het Nederlands, sinds 4 maart 2005
Adres van de zetel: Beneluxpark(Kor) 23
8500 Kortrijk
Sinds 2 januari 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 18 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 1995
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 1995
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Gecertificeerd belastingadviseur of gecertificeerd (fiscaal) accountant
Sinds 30 september 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  69.201 -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 176.100,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0415.096.850 (ORBOFISK)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 maart 2010
0506.622.684 (DKF-LAGAE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 24 april 2019
0894.490.052 (WILLEM DECRAENE EN PARTNERS, ACCOUNTANTS & BELASTINGSCONSULENTEN)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 17 februari 2022
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug