shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0455.803.097
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 augustus 1995
Begindatum:18 augustus 1995
Naam:DANNY MOORS
Naam in het Nederlands, sinds 4 mei 2007
Adres van de zetel: Bremakker 49 Stratenplan
3740 Bilzen
Sinds 1 mei 2015
Telefoonnummer:
089322010 Sinds 1 mei 2015(1)
Faxnummer:
089322019 Sinds 1 mei 2015(1)
E-mail:
danny@dannymoors.beSinds 1 mei 2015(1)
Webadres:
www.dannymoors.be Sinds 1 mei 2015(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 18 augustus 1995
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (3) Moors ,  Danny  Sinds 4 mei 2007
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Installateur in centrale verwarming
Sinds 22 juni 2007
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 22 juni 2007
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 22 juni 2007
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 juni 2007
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 1 september 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2007
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 1995
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 1 september 2015
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  95.290  -  Reparatie van andere consumentenartikelen
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug