shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0456.232.075
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 oktober 1995
Begindatum:9 oktober 1995
Naam:CABOOR EN ZONEN
Naam in het Nederlands, sinds 9 oktober 1995
Adres van de zetel: Buntstraat 94 Stratenplan
9940 Evergem
Sinds 29 september 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 14 september 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Caboor ,  Koen  Sinds 14 september 2020
Bestuurder Caboor ,  Kurt  Sinds 14 september 2020
Bestuurder Caboor ,  Marie  Sinds 14 september 2020
Bestuurder Caboor ,  Tony  Sinds 14 september 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer van sloopwerken
Sinds 20 november 1995
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 november 1995
 
Detail handel
Sinds 20 november 1995
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1995
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 1995
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug