shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0456.291.661
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 oktober 1995
Begindatum:13 oktober 1995
Naam:TOTAL SAFETY
Naam in het Nederlands, sinds 1 september 2014
Adres van de zetel: Duifhuisweg 11
3590 Diepenbeek
Sinds 1 januari 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 4 december 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder CLARK ,  ELLSWORTH  Sinds 16 september 2022
Bestuurder FREDERKING ,  WILLIAM  Sinds 16 september 2022
Zaakvoerder (2) Lanssens ,  Steven  Sinds 1 februari 2016
Zaakvoerder (2) Zadnikar ,  Tony  Sinds 1 december 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 februari 1998
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 1995
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  71.209  -  Overige technische testen en toetsen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  77.399  -  Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
Sinds 15 maart 2016
Btw 2008  80.100  -  Particuliere beveiliging
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  95.290  -  Reparatie van andere consumentenartikelen
Sinds 17 maart 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  80.100 -  Particuliere beveiliging
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0439.098.412 (Z-SERVICES)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 27 augustus 2009
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug