shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0456.459.234
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 november 1995
Begindatum:15 november 1995
Naam:MEUBELFABRIEK CORIAN DESIGN CENTER
Naam in het Nederlands, sinds 15 november 1995
Afkorting: MEUBELFABRIEK C.D.C.
Naam in het Nederlands, sinds 15 november 1995
Adres van de zetel: Sint-Bernardsesteenweg 491
2660 Antwerpen
Sinds 15 november 1995
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 15 november 1995
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Dupont ,  Werner  Sinds 21 juni 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 april 2010
Vrijstelling
Sinds 14 april 2010
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1996
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1996
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  31.020  -  Vervaardiging van keukenmeubelen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  22.290  -  Vervaardiging van andere producten van kunststof
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 24 september 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  31.020 -  Vervaardiging van keukenmeubelen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug