shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0456.586.324
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 december 1995
Begindatum:4 december 1995
Naam:TequieroConstruction Cooperation
Naam in het Nederlands, sinds 27 maart 2014
Afkorting: TEQUIERO
Naam in het Nederlands, sinds 27 maart 2014
Adres van de zetel: Dilikensweier 12
3600 Genk
Sinds 8 januari 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@tequiero.beSinds 8 januari 2009(1)
Webadres:
www.tequiero.be Sinds 8 januari 2009(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 27 maart 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bonneux ,  Bart  Sinds 27 maart 2014
Bestuurder Lenaers ,  Dominique  Sinds 27 maart 2014
Vaste vertegenwoordiger Lenaers ,  Dominique  (0534.452.875)   Sinds 22 maart 2016
Zaakvoerder (3)0534.452.875   Sinds 22 maart 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur in centrale verwarming
Sinds 31 juli 1997
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 21 december 1995
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 21 december 1995
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 december 1995
 
Detail handel
Sinds 21 december 1995
 
Ruwbouw
Sinds 23 maart 2009
Vrijstelling
Sinds 23 maart 2009
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 23 maart 2009
Vrijstelling
Sinds 23 maart 2009
Elektrotechniek
Sinds 23 maart 2009
Vrijstelling
Sinds 23 maart 2009
Algemeen aannemer
Sinds 23 maart 2009
Vrijstelling
Sinds 23 maart 2009
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 december 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1996
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkende Coöperatieve Vennootschap
Sinds 1 mei 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  47.521  -  Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  47.592  -  Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  71.111  -  Bouwarchitecten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 3 december 2022
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 0,00 
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0474.600.610 (EXTERI)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 januari 2007
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)In toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, sinds 1 januari 2024, van rechtswege omgezet in een coöperatieve vennootschap indien de vennootschap beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 van het bovengenoemde Wetboek. In het andere geval, wordt zij van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap.

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug