shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0456.610.573
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 december 1995
Begindatum:11 december 1995
Naam:TECHNICS & APPLICATIONS
Naam in het Nederlands, sinds 12 oktober 2020
Afkorting: T&A
Naam in het Nederlands, sinds 11 december 1995
Adres van de zetel: Klaus-Michael Kuehnelaan 9
2440 Geel
Sinds 26 februari 2007
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 12 oktober 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0762.860.557   Sinds 3 maart 2021
Vaste vertegenwoordiger Dils ,  Joeri  (0762.860.557)   Sinds 3 maart 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Detail handel
Sinds 22 januari 1996
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1997
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1996
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  22.230  -  Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw
Sinds 1 juni 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  22.230 -  Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 april 2007
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2007
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug