shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0456.994.516
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 januari 1996
Begindatum:12 januari 1996
Naam:ZONWERING en POORTEN AERTS
Naam in het Nederlands, sinds 12 januari 1996
Adres van de zetel: Mannenberg(S) 38   bus A
3270 Scherpenheuvel-Zichem
Sinds 24 maart 2005
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 12 januari 1996
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0898.817.440   Sinds 23 februari 2022
Vaste vertegenwoordiger Bertels ,  Paul  (0474.641.289)   Sinds 6 april 2018
Vaste vertegenwoordiger Van Hoef ,  Luc  (0898.817.440)   Sinds 23 februari 2022
Zaakvoerder (2)0474.641.289   Sinds 6 april 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Detail handel
Sinds 18 juni 1996
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 15 november 2010
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1996
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  22.290  -  Vervaardiging van andere producten van kunststof
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  25.120 -  Vervaardiging van metalen deuren en vensters
Sinds 15 november 2010
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug