shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0457.329.858
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 februari 1996
Begindatum:15 februari 1996
Naam:VD CONSTRUCT
Naam in het Nederlands, sinds 22 januari 2014
Adres van de zetel: Rysselhofstraat 4 Stratenplan
9970 Kaprijke
Sinds 22 januari 2014
Telefoonnummer:
0494 31 01 05 Sinds 22 januari 2014(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
geert.van.damme1@telenet.beSinds 22 januari 2014(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 15 februari 1996
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Van Damme ,  Geert  Sinds 14 december 2013
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

BTW 2008  25.120  -  Vervaardiging van metalen deuren en vensters
Sinds 1 december 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug