shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0457.918.687
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 april 1996
Begindatum:23 april 1996
Naam:BAVACO
Naam in het Nederlands, sinds 23 april 1996
Adres van de zetel: Stevennekens 33 Stratenplan  bus A
2310 Rijkevorsel
Sinds 21 januari 2004
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 23 april 1996
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Braspenning ,  Annick  Sinds 30 januari 2005
Zaakvoerder (2) Van Der Voort ,  Bart  Sinds 23 april 1996
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Ruwbouw
Sinds 28 oktober 2008
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 1996
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 21 oktober 2009
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 21 oktober 2009
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 21 oktober 2009
BTW 2008  52.100  -  Opslag in koelpakhuizen en overige opslag
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 21 oktober 2009
BTW 2008  73.200  -  Markt- en opinieonderzoekbureaus
Sinds 21 oktober 2009
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug