shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0458.170.986
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 juni 1996
Begindatum:12 juni 1996
Naam:LACONTE L. en Co
Naam in het Nederlands, sinds 12 juni 1996
Adres van de zetel: Armoedestraat 51
8800 Roeselare
Sinds 12 maart 1999
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 12 juni 1996
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Laconte ,  Luc  (0835.806.141)   Sinds 22 mei 2011
Zaakvoerder (2)0835.806.141   Sinds 22 mei 2011
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur in centrale verwarming
Sinds 1 augustus 1996
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 31 augustus 2007
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 1 augustus 1996
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 1 augustus 1996
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 1 augustus 1996
 
Installateur frigorist
Sinds 31 augustus 2007
 
Fabrikant-installateur van lichtreclames
Sinds 31 augustus 2007
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 1 augustus 1996
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 augustus 1996
 
Detail handel
Sinds 18 juli 1996
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1996
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 1996
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  47.789  -  Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering augustus
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug