shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0458.697.261
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 augustus 1996
Begindatum:27 augustus 1996
Naam:CENTRALE VERWARMING EN SANITAIR VAN HOOREBEKE
Naam in het Nederlands, sinds 19 augustus 1996
Adres van de zetel: Hogekouterstraat 68
9030 Gent
Sinds 31 augustus 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 19 augustus 1996
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Van Hoorebeke ,  Ken  (0834.004.416)   Sinds 23 februari 2011
Zaakvoerder (2)0834.004.416   Sinds 23 februari 2011
Zaakvoerder (2) Van Hoorebeke ,  Ken  Sinds 1 april 2011
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2014
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 1 april 2014
 
Elektrotechniek
Sinds 1 april 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 1996
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 11 juni 2008
Btw 2008  47.527  -  Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels
Sinds 11 juni 2008
Btw 2008  71.209  -  Overige technische testen en toetsen
Sinds 11 juni 2008
Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 11 juni 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug