shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0459.576.694
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 december 1996
Begindatum:24 december 1996
Naam:Fregate Private Investments
Naam in het Nederlands, sinds 29 juni 2018
Adres van de zetel: Armoedestraat 18A
8800 Roeselare
Sinds 29 juni 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 29 juni 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Brouckaert ,  Steven  Sinds 7 september 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1997
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 25 september 2020
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 46.504,83 EUR
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 29 september
 
 

Linken tussen entiteiten

0472.374.756 (Accountantskantoor FIDAC)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 13 oktober 2006
0875.669.775 (ACCOUNTANTSKANTOOR DEVOLDER & VAN DORPE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 25 juli 2013
0464.828.354 (IMMO B&D)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 december 2022
0433.326.516 (ACCOUNTANTSKANTOOR FIDAC)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 4 juli 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0433.326.516 (ACCOUNTANTSKANTOOR FIDAC)   sinds 4 juli 2000
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug