shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0459.817.711
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 januari 1997
Begindatum:21 januari 1997
Naam:WJD
Naam in het Nederlands, sinds 24 juni 2014
Adres van de zetel: Herenthoutseweg(HRT) 151
2200 Herentals
Sinds 10 december 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 14 januari 1997
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Clissen ,  Danny  Sinds 1 april 2014
Zaakvoerder (2) Versweyvelt ,  Johan  Sinds 1 april 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 juli 2014
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 18 juli 2014
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 18 juli 2014
 
Elektrotechniek
Sinds 18 juli 2014
 
Algemeen aannemer
Sinds 18 juli 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1997
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 18 juli 2014
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 18 juli 2014
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 18 juli 2014
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 18 juli 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 december 2010
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 juli 2014
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 juli 2014
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 juli 2014
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 juli 2014
Btw 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 1 juli 2014
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 juli 2014
Btw 2008  77.320  -  Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Sinds 1 juli 2014
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug