shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0459.866.904
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 januari 1997
Begindatum:21 januari 1997
Naam:VERISURE
Naam in het Nederlands, sinds 31 augustus 2021
Adres van de zetel: Raketstraat 66
1130 Brussel
Sinds 4 mei 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 8 januari 1997
Aantal vestigingseenheden (VE): 15  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Gijbels ,  Ralph  Sinds 13 april 2017
Bestuurder Rekko ,  Edouard  Sinds 18 juni 2019
Gedelegeerd bestuurder Rekko ,  Edouard  Sinds 18 juni 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 17 mei 2023
 
Elektrotechniek
Sinds 18 januari 2022
Vrijstelling
Sinds 18 januari 2022
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 2002
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1997
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 17 mei 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  80.100  -  Particuliere beveiliging
Sinds 2 april 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  80.100 -  Particuliere beveiliging
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 26.875.135,75 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0435.077.662 (BELGACOM ALERT TELESERVICES)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2003
0478.347.283 (INTERSAFE ELECTRONICS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2003
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug