shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0460.359.921
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 april 1997
Begindatum:1 april 1997
Naam:HERMANS BOUWONDERNEMING
Naam in het Nederlands, sinds 27 maart 1997
Afkorting: HERBO
Naam in het Nederlands, sinds 27 maart 1997
Adres van de zetel: St.-Corneliusstraat 13B   bus 2
2440 Geel
Sinds 1 november 2000
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 27 maart 1997
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Hermans ,  Chris  Sinds 27 maart 1997
Zaakvoerder (2) Hermans ,  Peter  Sinds 27 maart 1997
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 21 april 1997
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 21 april 1997
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 april 1997
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 december 1997
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 1997
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2009
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2010
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug