shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0460.463.849
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 april 1997
Begindatum:11 april 1997
Naam:KOOP
Naam in het Nederlands, sinds 2 april 1997
Adres van de zetel: Nieuwstraat 21
2470 Retie
Sinds 1 maart 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@dimitrijanssens.beSinds 1 januari 2014(1)
Webadres:
www.dimitrijanssens.be Sinds 1 januari 2014(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 2 april 1997
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Janssens ,  Dimitri  Sinds 1 januari 2008
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Fotograaf
Sinds 13 mei 1997
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 mei 1997
 
Detail handel
Sinds 13 mei 1997
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 1997
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  74.201  -  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug