shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0460.585.001
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 april 1997
Begindatum:29 april 1997
Naam:FOBIA
Naam in het Nederlands, sinds 16 april 1997
Adres van de zetel: Groenestraat 5
8691 Alveringem
Sinds 1 januari 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 16 april 1997
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Plasman ,  Sylvie  Sinds 1 augustus 2021
Zaakvoerder (2) Provoost ,  Cristian  Sinds 16 april 1997
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 10 augustus 2005
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 10 augustus 2005
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 10 augustus 2005
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 10 augustus 2005
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 30 augustus 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2002
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 30 augustus 2021
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug