shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0460.592.721
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 april 1997
Begindatum:30 april 1997
Naam:MACLEASE
Naam in het Nederlands, sinds 30 maart 2015
Adres van de zetel: Ekkelgaarden 16
3500 Hasselt
Sinds 30 juni 2002
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 24 april 1997
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 1997
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  16.230  -  Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
Sinds 1 maart 2020
Btw 2008  38.219  -  Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval
Sinds 17 december 2008
Btw 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 1 maart 2020
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 maart 2020
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 850.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0417.542.438 (HAMELERS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 mei 2005
0441.786.696 (SANITATION ENGINEERING and TECHNOLOGY)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 mei 2005
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug