shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0460.624.591
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 mei 1997
Begindatum:6 mei 1997
Naam:B.R.A.M. BOUWTECHNOLOGIE
Naam in het Nederlands, sinds 22 april 1997
Adres van de zetel: Frank Van Dyckelaan 2
9140 Temse
Sinds 1 september 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 22 april 1997
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Geldmeyer ,  Bart  (0455.631.368)   Sinds 1 januari 2016
Zaakvoerder (2)0455.631.368   Sinds 1 januari 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 23 juni 1997
 
Aannemer plafonneerder-cementwerker
Sinds 23 juni 1997
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 23 juni 1997
 
Aannemer van glaswerken
Sinds 23 juni 1997
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 23 juni 1997
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 23 juni 1997
 
Aannemer van sloopwerken
Sinds 23 juni 1997
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 februari 2013
 
Ruwbouw
Sinds 19 februari 2013
 
Algemeen aannemer
Sinds 19 februari 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 14 oktober 1999
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 1997
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 19 februari 2013
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 19 februari 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 februari 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.731  -  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.732  -  Groothandel in hout
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.320 -  Schrijnwerk
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug