shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0460.926.677
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 juni 1997
Begindatum:24 juni 1997
Naam:ECOPLAN
Naam in het Nederlands, sinds 12 juni 1997
Adres van de zetel: Smisstraat(AS) 11
3665 As
Sinds 6 december 1999
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 12 juni 1997
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Crijns ,  Joseph  Sinds 12 juni 1997
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 31 juli 1997
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 31 juli 1997
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 juli 1997
 
Detail handel
Sinds 31 juli 1997
 
Elektrotechniek
Sinds 13 december 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 1997
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 13 december 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  16.230  -  Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
Sinds 1 november 2016
Btw 2008  23.610  -  Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw
Sinds 1 november 2016
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 november 2016
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug