shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0460.979.137
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 juli 1997
Begindatum:4 juli 1997
Naam:VR VANDERSTRAETEN
Naam in het Nederlands, sinds 27 juni 1997
Adres van de zetel: Venecoweg 8
9810 Nazareth
Sinds 15 januari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 27 juni 1997
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0693.923.944   Sinds 14 december 2023
Bestuurder Vanderstraeten ,  Ronny  Sinds 4 juli 1997
Bestuurder Vandorpe ,  Bianca  Sinds 14 december 2023
Vaste vertegenwoordiger Vanderstraeten ,  Ronny  (0693.923.944)   Sinds 25 april 2018
Gedelegeerd bestuurder Vanderstraeten ,  Ronny  Sinds 14 december 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 29 juli 1997
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 juli 1997
 
Detail handel
Sinds 29 juli 1997
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 24 maart 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1997
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 1997
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 24 maart 2011
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.693 -  Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 3.200.000,00 BEF
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug