shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0461.111.769
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 juli 1997
Begindatum:10 juli 1997
Naam:KS DAKEN
Naam in het Nederlands, sinds 20 maart 2013
Adres van de zetel: Molenstraat 62
1730 Asse
Sinds 20 maart 2013
Telefoonnummer:
024523363 Sinds 20 maart 2013(1)
Faxnummer:
024539859 Sinds 20 maart 2013(1)
E-mail:
hildedhaeger@telenet.beSinds 20 maart 2013(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 2 juli 1997
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) D'Haeger ,  Hilde  Sinds 20 maart 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 mei 2013
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 17 mei 2013
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 17 mei 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 6 mei 2013
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 1997
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 17 mei 2013
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 17 mei 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 oktober 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 6 mei 2013
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug