shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0461.565.788
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 30 mei 2024
Begindatum:1 oktober 1997
Naam:FISCADMIN
Naam in het Nederlands, sinds 21 februari 2019
Adres van de zetel: Neerzijstraat 53
3600 Genk
Sinds 21 februari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 26 september 1997
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Curator (aanstelling door rechtbanken) Roebben ,  Elke  Sinds 30 mei 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Detail handel
Sinds 23 maart 1999
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 mei 2019
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  69.201  -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 oktober 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  69.201 -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 mei 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0444.496.758 (ATLANTIS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 3 september 2008
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug