shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0461.665.461
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 oktober 1997
Begindatum:14 oktober 1997
Naam:PATRICK VERWILST
Naam in het Nederlands, sinds 30 september 1997
Adres van de zetel: Leischoot(OW) 1
9931 Lievegem
Sinds 1 januari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 7 november 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Verwilst ,  Patrick  Sinds 7 november 2023
Zaakvoerder (1) Verwilst ,  Patrick  Sinds 30 september 1997
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur in centrale verwarming
Sinds 3 november 1997
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 3 november 1997
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 3 november 1997
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 3 november 1997
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 3 november 1997
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 3 november 1997
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 november 1997
 
Detail handel
Sinds 3 november 1997
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1997
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 1997
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug