shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0461.672.686
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 oktober 1997
Begindatum:14 oktober 1997
Naam:BOUWPROMOTIE PLUS
Naam in het Nederlands, sinds 26 september 2007
Adres van de zetel: Gentse steenweg 150 Stratenplan  bus 1.2
9300 Aalst
Sinds 8 maart 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 7 oktober 1997
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Koll ,  Marie  (0435.589.584)   Sinds 31 maart 2011
Vaste vertegenwoordiger Vanmarcke ,  Philip  (0441.030.294)   Sinds 8 maart 2017
Zaakvoerder (2)0435.589.584   Sinds 31 maart 2011
Zaakvoerder (2)0441.030.294   Sinds 20 maart 2009
Zaakvoerder (2) Brantegem ,  Philippe  Sinds 26 september 2007
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 1997
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 19 november 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug