shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0461.951.513
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 november 1997
Begindatum:21 november 1997
Naam:Veltec
Naam in het Nederlands, sinds 20 januari 2017
Adres van de zetel: Starrenhoflaan 13
2950 Kapellen
Sinds 6 november 1997
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 6 november 1997
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder KRAMER ,  LUDGER  Sinds 15 januari 2019
Bestuurder MARZI ,  Jorg  Sinds 3 augustus 2022
Persoon belast met dagelijks bestuur Boeykens ,  Dirk  Sinds 8 september 2020
Persoon belast met dagelijks bestuur KRAMER ,  LUDGER  Sinds 15 januari 2019
Persoon belast met dagelijks bestuur Vranckx ,  Johan  Sinds 30 augustus 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 5 augustus 2014
Vrijstelling
Sinds 5 augustus 2014
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1999
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1998
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  28.410  -  Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  25.300 -  Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.595.000,00 EUR
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 oktober 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

0456.613.444 (MF CONSTRUCTION)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 2 april 2009
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug