shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0461.951.513
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 november 1997
Begindatum:21 november 1997
Naam:Veltec
Naam in het Nederlands, sinds 20 januari 2017
Adres van de zetel: Starrenhoflaan 13 Stratenplan
2950 Kapellen
Sinds 6 november 1997
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 6 november 1997
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Vrijstelling niet - KMO
Sinds 5 augustus 2014
Vrijstelling
Sinds 5 augustus 2014
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1999
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1998
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  28.410  -  Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  25.300 -  Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 1.595.000 EUR
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 oktober 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 
Linken tussen entiteiten
0456.613.444 (MF CONSTRUCTION)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 2 april 2009
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug