shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0462.255.973
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 december 1997
Begindatum:24 december 1997
Naam:VAN CAUWENBERGHE
Naam in het Nederlands, sinds 6 juni 2023
Adres van de zetel: Weststraat 70
8340 Damme
Sinds 18 december 1997
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 6 juni 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0474.096.507   Sinds 6 juni 2023
Vaste vertegenwoordiger Van Cauwenberghe ,  Jan  (0474.096.507)   Sinds 28 juli 2011
Vaste vertegenwoordiger Van Cauwenberghe ,  Thomas  (0568.531.252)   Sinds 1 januari 2015
Zaakvoerder (1)0568.531.252   Sinds 1 januari 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur in centrale verwarming
Sinds 29 januari 1998
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 29 januari 1998
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 29 januari 1998
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 29 januari 1998
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 29 januari 1998
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 januari 1998
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1998
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1998
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  25.110  -  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 april 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug