shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0462.271.712
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 december 1997
Begindatum:26 december 1997
Naam:ADMINISTRATION AND MANAGEMENT OFFICE conseiller fiscal et Expert-comptable certifié
Naam in het Frans, sinds 26 november 2020
Afkorting: A.M.O.
Naam in het Frans, sinds 15 december 1997
Adres van de zetel: Louis Lepoutrelaan 74
1050 Elsene
Sinds 12 augustus 1998
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
www.amo-expert.be Sinds 26 november 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 26 november 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Dilens ,  Francis  Sinds 26 november 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 december 2013
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1998
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Gecertificeerd belastingadviseur of gecertificeerd (fiscaal) accountant
Sinds 30 september 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  69.201 -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 december 2013
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug