shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0462.287.647
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 december 1997
Begindatum:22 december 1997
Naam:ALUMAC CONSTRUCT
Naam in het Nederlands, sinds 22 december 1997
Adres van de zetel: Ringlaan(Heu) 14 Stratenplan
8501 Kortrijk
Sinds 25 februari 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 30 juni 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 14 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 december 2012
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 14 december 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 9 maart 1999
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1998
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  25.110  -  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 2 oktober 2020
BTW 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 14 november 2012
BTW 2008  45.204  -  Carrosserieherstelling
Sinds 2 oktober 2020
BTW 2008  77.399  -  Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
Sinds 19 februari 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  28.220 -  Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 mei 2019 gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug