shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0462.420.477
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 januari 1998
Begindatum:13 januari 1998
Naam:K - TEC
Naam in het Nederlands, sinds 5 januari 1998
Adres van de zetel: Klossestraat 2
9052 Gent
Sinds 5 januari 1998
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 5 januari 1998
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Debruyne ,  Peter  Sinds 5 januari 1998
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur in centrale verwarming
Sinds 19 januari 1998
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 19 januari 1998
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 15 februari 2005
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 15 februari 2005
 
Installateur frigorist
Sinds 19 januari 1998
 
Fabrikant-installateur van lichtreclames
Sinds 19 januari 1998
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 februari 1998
 
Detail handel
Sinds 9 februari 1998
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2005
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 1998
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 20 mei 2009
Btw 2008  33.110  -  Reparatie van producten van metaal
Sinds 20 mei 2009
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 20 mei 2009
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 31 juli
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 januari 1998
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 juli 1999
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug