shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0462.467.690
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 januari 1998
Begindatum:23 januari 1998
Naam:Bezettingswerken Guy VAN DEN BROECK
Naam in het Nederlands, sinds 11 oktober 2012
Adres van de zetel: Kemelbeekstraat 8   bus F
2460 Kasterlee
Extra adresinfo: UNIT 8
Sinds 28 oktober 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 14 januari 1998
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0437.314.206   Sinds 28 april 2021
Vaste vertegenwoordiger Mols ,  Koen  (0437.314.206)   Sinds 28 april 2021
Vaste vertegenwoordiger Thijs ,  Stefan  (0668.496.086)   Sinds 27 december 2016
Zaakvoerder (2)0668.496.086   Sinds 27 december 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 31 oktober 2012
 
Elektrotechniek
Sinds 31 oktober 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2013
Onderworpen aan btw
Sinds 15 maart 1998
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 14 november 2012
Btw 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 14 november 2012
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 14 november 2012
Btw 2008  46.130  -  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 14 november 2012
Btw 2008  46.150  -  Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
Sinds 14 november 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.310 -  Stukadoorswerk
Sinds 1 januari 2013
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 oktober 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2015
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug