shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0462.800.460
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 maart 1998
Begindatum:3 maart 1998
Naam:CREDIT MANAGEMENT & ADVICE
Naam in het Nederlands, sinds 18 februari 1998
Afkorting: C.M.A.
Naam in het Nederlands, sinds 18 februari 1998
Adres van de zetel: Driehoekstraat 18
9320 Aalst
Sinds 15 juli 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 18 februari 1998
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder De Neve ,  Peggy  Sinds 1 februari 2023
Bestuurder Dewit ,  Alain  Sinds 2 oktober 2008
Vaste vertegenwoordiger Dewit ,  Alain  (0740.964.093)   Sinds 8 januari 2020
Gedelegeerd bestuurder 0740.964.093   Sinds 8 januari 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2002
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 1998
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Minnelijke invordering van schulden van de consument
Sinds 31 juli 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  82.910  -  Incasso- en kredietbureaus
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  82.910 -  Incasso- en kredietbureaus
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 63.212,84 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug