shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0463.175.394
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 april 1998
Begindatum:27 april 1998
Naam:EcoHuis
Naam in het Nederlands, sinds 4 mei 2006
Adres van de zetel: Oud-Strijderslaan (HRT) 207 Stratenplan
2200 Herentals
Sinds 29 november 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 16 april 1998
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 4 mei 2006
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 4 mei 2006
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 januari 2011
Vrijstelling
Sinds 13 januari 2011
Ruwbouw
Sinds 13 januari 2011
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 13 januari 2011
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 13 januari 2011
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 13 januari 2011
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 13 januari 2011
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 13 januari 2011
 
Algemeen aannemer
Sinds 13 januari 2011
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 mei 2006
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 1998
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 13 januari 2011
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 13 januari 2011
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 13 januari 2011
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 13 januari 2011
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 13 januari 2011
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 13 januari 2011
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 13 januari 2011
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 april 2011
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2011
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug