shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0464.163.905
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 september 1998
Begindatum:24 september 1998
Naam:HOOREMAN
Naam in het Frans, sinds 22 september 1998
Adres van de zetel: Kleine Brugstraat 11
7700 Mouscron
Sinds 1 januari 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 22 september 1998
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Hooreman ,  Gérard  (0879.039.239)   Sinds 30 september 2008
Zaakvoerder (3)0879.039.239   Sinds 30 september 2008
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer tegelzetter
Sinds 3 december 1998
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 december 1998
 
Ruwbouw
Sinds 4 januari 2016
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 2 november 2009
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 2 november 2009
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1998
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 1998
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  43.331 -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1) De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug