shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0464.314.056
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 oktober 1998
Begindatum:8 oktober 1998
Naam:ADRI-COOL
Naam in het Nederlands, sinds 30 september 1998
Adres van de zetel: Gontrode Heirweg 136/003
9090 Melle
Sinds 28 september 2022
Telefoonnummer:
+32 476 23 42 78 Sinds 30 september 1998(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
chris@adri-cool.beSinds 30 september 1998(1)
Webadres:
www.adri-cool.be Sinds 30 september 1998(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 28 september 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Naudts ,  Kevin  Sinds 18 september 2020
Bestuurder Thienpont ,  Christiaan  Sinds 28 september 2022
Zaakvoerder (2) Thienpont ,  Christiaan  Sinds 30 september 1998
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 9 november 1998
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 november 1998
 
Elektrotechniek
Sinds 9 september 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 20 mei 2019
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 1998
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 9 september 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  47.540  -  Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
Sinds 24 juli 2015
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 20 mei 2019
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug