shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0464.499.247
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 november 1998
Begindatum:10 november 1998
Naam:Bouwdecor Baert
Naam in het Nederlands, sinds 26 oktober 1998
Afkorting: BDB
Naam in het Nederlands, sinds 26 oktober 1998
Adres van de zetel: Heirweg 15
9870 Zulte
Sinds 14 december 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 26 oktober 1998
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Baert ,  Eddy  Sinds 26 oktober 1998
Zaakvoerder (2) Verbeke ,  Chantal  Sinds 26 oktober 1998
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 28 januari 1999
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 januari 1999
 
Ruwbouw
Sinds 5 juli 2012
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 5 juli 2012
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 5 juli 2012
 
Algemeen aannemer
Sinds 5 juli 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 4 november 1999
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 1998
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 5 juli 2012
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 5 juli 2012
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 5 juli 2012
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 5 juli 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 15 juli 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug