shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0464.550.024
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 november 1998
Begindatum:9 november 1998
Naam:G4S EVENT SECURITY
Naam in het Nederlands, sinds 3 januari 2008
Adres van de zetel: Picardstraat 7   bus 100
1000 Brussel
Sinds 1 december 2020
Telefoonnummer:
027125912 Sinds 7 oktober 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 30 oktober 1998
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bourgois ,  Bruin  Sinds 18 januari 2021
Bestuurder Charlet ,  Hugo  Sinds 1 december 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 oktober 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 15 januari 1999
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 1999
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 oktober 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  80.100  -  Particuliere beveiliging
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  80.100 -  Particuliere beveiliging
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 74.863,69 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0463.330.297 (FIRST SECURITY)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 3 januari 2008
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug