shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0464.684.834
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 november 1998
Begindatum:27 november 1998
Naam:Manie Tout
Naam in het Frans, sinds 5 december 2005
Adres van de zetel: Transvaalstraat 4
1070 Anderlecht
Sinds 1 augustus 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 24 november 1998
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) de Sousa e Silva Dias ,  José  Sinds 1 juli 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 januari 2019
 
Ruwbouw
Sinds 11 januari 2019
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 11 januari 2019
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 11 januari 2019
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 11 januari 2019
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 11 januari 2019
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 11 januari 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1999
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 10 augustus 2016
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 10 augustus 2016
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 10 augustus 2016
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 10 augustus 2016
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 10 augustus 2016
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 10 augustus 2016
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 10 augustus 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 januari 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 4 augustus 2016
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 4 augustus 2016
Btw 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 4 augustus 2016
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2018
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug