shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0464.869.530
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 december 1998
Begindatum:16 december 1998
Naam:FOTOCODE
Naam in het Nederlands, sinds 2 december 1998
Adres van de zetel: Iepersestraat 281
8800 Roeselare
Sinds 16 januari 2024
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 16 januari 2024
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Vandecandelaere ,  Mieke  Sinds 16 januari 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Fotograaf
Sinds 14 januari 1999
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 januari 1999
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 24 september 2015
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1999
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  74.201  -  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.433  -  Groothandel in foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  47.782  -  Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisieinstrumenten in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  73.120  -  Mediarepresentatie
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  74.201 -  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Sinds 24 september 2015
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug