shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0465.403.030
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 februari 1999
Begindatum:10 februari 1999
Naam:CORALY
Naam in het Nederlands, sinds 27 juni 2022
Adres van de zetel: Kunstlaan 56
1000 Brussel
Sinds 1 september 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 20 september 2006
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Bosschaert ,  Marnik  (0843.964.930)   Sinds 1 april 2012
Zaakvoerder (2)0843.964.930   Sinds 1 april 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 8 april 1999
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 2 september 1999
 
Aannemer van sloopwerken
Sinds 2 september 1999
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 april 1999
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 1999
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.991  -  Waterdichtingswerken van muren
Sinds 15 juli 2019
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0474.697.511 (CALMIX)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 27 juni 2022
0823.887.118 (BMPS TRADING)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 27 juni 2022
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug