shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0465.759.752
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 maart 1999
Begindatum:31 maart 1999
Naam:GROUP EXCELSIOR
Naam in het Nederlands, sinds 19 maart 1999
Adres van de zetel: Dorpsstraat 47 Stratenplan  bus 2
3830 Wellen
Sinds 3 augustus 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 19 maart 1999
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Kelchtermans ,  Bert  Sinds 26 mei 2011
Zaakvoerder (2) Kelchtermans ,  Jo  Sinds 26 mei 2011
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 juni 2011
 
Ruwbouw
Sinds 16 juni 2011
 
Algemeen aannemer
Sinds 16 juni 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 1999
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 16 juni 2011
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 16 juni 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 juni 2011
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 20 juli 2011
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 20 juli 2011
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 20 juli 2011
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug