shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0466.055.306
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 mei 1999
Begindatum:14 mei 1999
Naam:The Image Factory
Naam in het Frans, sinds 30 april 1999
Adres van de zetel: Bergense Steenweg 1275
1070 Anderlecht
Sinds 25 mei 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 12 september 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0742.938.242   Sinds 6 februari 2020
Vaste vertegenwoordiger de Meester de Ravestein ,  Louis  (0742.938.242)   Sinds 6 februari 2020
Vaste vertegenwoordiger Tsianakas ,  Theodoros  (0742.938.242)   Sinds 6 februari 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 maart 2008
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 13 januari 2016
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 1999
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  59.113  -  Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms
Sinds 1 augustus 2020
Btw 2008  46.433  -  Groothandel in foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen
Sinds 6 februari 2020
Btw 2008  47.782  -  Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisieinstrumenten in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 augustus 2020
Btw 2008  74.209  -  Overige fotografische activiteiten
Sinds 6 februari 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  74.201 -  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Sinds 13 januari 2016
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug