shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0466.214.860
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 1 oktober 2019
Begindatum:9 juni 1999
Naam:DESIGN & INTERIOR
Naam in het Engels, sinds 12 maart 2013
Afkorting: D & I
Naam in het Nederlands, sinds 12 maart 2013
Adres van de zetel: Bredastraat 57 Stratenplan
2060 Antwerpen
Sinds 1 februari 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 20 mei 1999
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Van Raemdonck ,  Bob  (0471.950.827)   Sinds 1 januari 2015
Zaakvoerder (2)0471.950.827   Sinds 1 januari 2015
Curator (aanstelling door rechtbanken) Vermeersch ,  Nathalie  Sinds 1 oktober 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 februari 2005
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 23 april 2009
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 23 april 2009
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 23 april 2009
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 23 april 2009
 
Elektrotechniek
Sinds 23 april 2009
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 1999
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 4 juni 2013
BTW 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 4 juni 2013
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering oktober
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug