shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0466.257.521
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 juni 1999
Begindatum:17 juni 1999
Naam:BOUWBEDRIJF VAN POPPEL
Naam in het Nederlands, sinds 16 juni 1999
Adres van de zetel: Oude Liersebaan 233
2800 Mechelen
Sinds 16 juni 1999
Telefoonnummer:
015 28 07 30 Sinds 16 juni 1999(1)
Faxnummer:
015 27 24 11 Sinds 16 juni 1999(1)
E-mail:
info@vanpoppel.beSinds 16 juni 1999(1)
Webadres:
www.vanpoppel.be Sinds 16 juni 1999(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 16 juni 1999
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0542.895.934   Sinds 1 januari 2014
Vaste vertegenwoordiger Gysels ,  Michèle  (0542.895.934)   Sinds 1 juli 2019
Gedelegeerd bestuurder 0542.895.934   Sinds 1 juli 2019
Gedelegeerd bestuurder Van Poppel ,  Robrecht  Sinds 29 juni 2011
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 4 juni 2012
Vrijstelling
Sinds 4 juni 2012
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 27 augustus 1999
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 1999
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 2.168.817,73 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0403.630.559 (Algemene Ondernemingen Van Poppel)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 17 september 1999
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0403.630.559 (Algemene Ondernemingen Van Poppel)   sinds 17 september 1999
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug