shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0466.649.578
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 augustus 1999
Begindatum:4 augustus 1999
Naam:DEHAMA Bouw en Renovatiemaatschappij
Naam in het Nederlands, sinds 28 juli 1999
Afkorting: DEHAMA
Naam in het Nederlands, sinds 28 juli 1999
Adres van de zetel: Deefakkerstraat 4
8770 Ingelmunster
Sinds 6 juli 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 28 juli 1999
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Maes ,  Peter  Sinds 1 oktober 2010
Gedelegeerd bestuurder Maes ,  Peter  Sinds 1 oktober 2010
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 7 oktober 1999
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 oktober 1999
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2014
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 februari 2011
Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 februari 2011
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 februari 2011
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)In toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, sinds 1 januari 2024, van rechtswege omgezet in een coöperatieve vennootschap indien de vennootschap beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 van het bovengenoemde Wetboek. In het andere geval, wordt zij van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug