shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0466.761.129
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 augustus 1999
Begindatum:26 augustus 1999
Naam:BOUWTEAM 2000
Naam in het Nederlands, sinds 13 augustus 1999
Adres van de zetel: Meersstraat 6
9850 Deinze
Sinds 1 januari 2019
Telefoonnummer:
32476520277 Sinds 13 augustus 1999(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
luc@bouwteam2000.beSinds 13 augustus 1999(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 13 augustus 1999
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Willems ,  Luc  Sinds 26 augustus 1999
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 6 september 2005
 
Aannemer plafonneerder-cementwerker
Sinds 6 september 2005
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 6 september 2005
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 6 september 2005
 
Aannemer van glaswerken
Sinds 6 september 2005
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 6 september 2005
 
Aannemer van sloopwerken
Sinds 6 september 2005
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 september 2005
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 1999
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug