shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0466.913.656
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 september 1999
Begindatum:23 september 1999
Naam:WKG Groep België
Naam in het Nederlands, sinds 23 december 2014
Adres van de zetel: Frankrijklei 132
2000 Antwerpen
Sinds 9 maart 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 30 januari 2024
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0644.879.853   Sinds 30 januari 2024
Bestuurder 0874.515.772   Sinds 30 januari 2024
Vaste vertegenwoordiger Segers ,  Peter  (0644.879.853)   Sinds 12 juli 2016
Vaste vertegenwoordiger Verschueren ,  Ivan  (0874.515.772)   Sinds 1 oktober 2008
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2012
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2001
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Accountant of fiscaal accountant
Sinds 30 september 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  69.202 -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 1 juli 2012
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 30 november
 
 

Linken tussen entiteiten

0833.741.229 (ADTRADCO)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 12 juli 2016
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug