shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0467.201.884
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 november 1999
Begindatum:2 november 1999
Naam:A.V.T.
Naam in het Nederlands, sinds 22 oktober 1999
Adres van de zetel: Lillo Steenweg 10C
3530 Houthalen-Helchteren
Sinds 22 oktober 1999
Telefoonnummer:
011/574614 Sinds 22 oktober 1999(1)
Faxnummer:
011/574687 Sinds 22 oktober 1999(1)
E-mail:
info@avt.beSinds 22 oktober 1999(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 11 oktober 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0808.012.077   Sinds 11 oktober 2023
Vaste vertegenwoordiger Maris ,  Ellen  (0808.012.077)   Sinds 11 oktober 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 8 maart 2018
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 maart 2018
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 8 maart 2018
 
Elektrotechniek
Sinds 8 maart 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2000
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2000
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 8 maart 2018
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 8 maart 2018
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 8 maart 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 maart 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug