shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0467.269.982
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 november 1999
Begindatum:12 november 1999
Naam:S.L. CONSTRUCTIONS
Naam in het Nederlands, sinds 29 oktober 1999
Adres van de zetel: Stationsstraat(RAM) 113 Stratenplan
2230 Herselt
Sinds 1 november 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 29 oktober 1999
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Serneels ,  Luc  Sinds 29 oktober 1999
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 10 januari 2000
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 10 januari 2000
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 10 januari 2000
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 10 januari 2000
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 10 januari 2000
 
Installateur frigorist
Sinds 10 januari 2000
 
Fabrikant-installateur van lichtreclames
Sinds 10 januari 2000
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 januari 2000
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 27 maart 2001
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2000
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  43.320 -  Schrijnwerk
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug